یادداشت

زمینه های تحقیقاتی

زمینه های تحقیقاتی:

·      روشهای اندازه گیری ترکیبات آلی ، دارویی، فلزی و .... در محیطهای آبی و ناآبی

·      روشهای نمونه سازی نمونه جهت استخراج از قبیل:

میکرواستخراج با فیبر توخالی، میکرواستخراج از فضای بالای محلول، میکرواستخراج با حلال، استخراج با فاز جامد، استخراج با سیال فوق بحرانی،

·      پیش تغلیظ و اندازه گیری ترکیبات آلی و معدنی و آنالیز با دستگاههای HPLC ، GC، MS ، UV-Vis، ICP، AAS و AES

·      کاربرد آمار در شیمی تجزیه، تکنیک های آماری نمونه برداری و بهینه سازی، استفاده از شبکه عصبی 

محمد حجتی
محمد حجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^