دروس

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» شیمی تجزیه دستگاهی ادامه...

زمینه های تدریس

کارشناسی

اصول و تصفیه آب و پسابهای صنعتی - شیمی تجزیه دستگاهی - الکتروشیمی- شیمی تجزیه کلاسیک

تحصیلات تکمیلی

مباحث نوین در کروماتوگرافی - شیمی تجزیه پیشرفته 

محمد حجتی
محمد حجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^