فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

مشاور آنالیز چند شرکت دارویی و تحقیقاتی

 

محمد حجتی
محمد حجتی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^